Tuần lễ OCOP 2022 tại Cần Thơ (VTV1)

Diễn ra từ ngày 22/6 – 26/6/2022, tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm đặc trưng) đạt tiêu chuẩn chất lượng cao về trồng trọt sạch, tự nhiên, sản xuất theo qui chuẩn an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Liên hệ hợp tác với Chùm ngây Vườn Nhà Mình:
0902639978
0901191447
Website: vnmoringa.com

Bình luận