Chùm ngây – Loại thảo dược hiếm hoi có bài hát riêng

Moringa is life (Chùm ngây là sự sống) – Đó là tên bài hát về chùm ngây do hai người đàn ông vừa đàn ghi-ta vừa hát, trên tay vẫn luôn cầm gói bột lá chùm ngây.

Là một trong những loại thảo dược hiếm hoi được người dùng yêu mến sáng tác bài hát, điều này càng khẳng định vững chắc hơn vì sao chùm ngây vẫn được gọi với cái tên “cây độ sinh”

Mời các bạn thưởng thức bài hát:

Bình luận