Cây chùm ngây trên thế giới

Cây chùm ngây không những đang dần phổ biến tại Việt Nam, mà trên thế giới cũng đang nhân rộng mô hình trồng loài cây hiệu quả và nhiều lợi ích này.
Video có thuyết minh tiếng Việt.

Bình luận