Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2022

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2022 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường; tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Đồng thời, hội chợ tạo cơ hội cho các tỉnh, thành phố quảng bá tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm, tạo đầu ra bền vững cho nông sản, thúc đẩy ngành nông nghiệp tiếp tục vươn xa, phát triển bền vững. Trong khuôn khổ Hội chợ còn có Ngày Hội Lá thu hút nhiều doanh nghiệp và học sinh sinh viên tham gia.

D575981B-3494-4B9D-A2FE-6E7B3C66F17A
0F20F73C-C3D3-482F-BA31-41ABA903E3E4
7C172DC6-C24B-4132-9D29-D6AAFC22DF69

FDAB5DBC-1DA3-443E-B663-80A3DC26FE9A

Bình luận